ANALOQU OLMAYAN AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ


Mikayıl Cababrov Təhsil Naziri təyin olunandan sonra ölkətəhsilində bir sıra islahatlar həyata keçirilmişdir. İslahat dedikdə hər hansı bir dəyişikliyi nəzərdə … Mehr