Azərbaycanda Konstitusiya dəyişdiriləcək


Azərbaycanda Konstitusiya dəyişdiriləcək Azərbaycan Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında Referendum Aktı layihəsi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak etməklə bağlı … Mehr

1-ci Pyоtrun vәsiyyәtnаmәsi


Rusiyаnın ilk impеrаtоru Pyоtr ölümündәn bir nеçә аy әvvәl özündәn sоnrаkı hаkimiyyәt üçün “Vәsiyyәtnаmә” qоyur vә yаzır ki, “qоy mәnim … Mehr