Azərbaycan niyə Isveçrə iqtisadiyyatını özünə tətbiq etmir


Iqtisadi tənəzzül keçirən ölkəmizin bugun iqtisadi  islahatlara ehtiyacı var
Bunun içində AXCP-nin hökumətə təkliflər planında Avropa ölkələrindən birinin iqtisadiyatini ölkəmizdə tətbiq etmək təklif edirik.

Burada ərazi baxımından və əhali baxımından Azərbaycana ən uyğun gələn olke Iswecredir
İsveçrənin son dərəcə inkişaf etmiş iqtisadiyyatının təməlində liberal sistem, siyasi sabitlik və xarici ekonomilerle möhkəm bir daxili içelik yatır. Xidmət sektorunun iqtisadiyyatda böyük bir yer tutduğu ölkədə, digər sektorlarda də keyfiyyət ən ön sırada yer alır.

İsveçrə, dünyanın ən sabit iqtisadiyyatlarından birinə sahib. Qərarlı bir liberal iqtisadiyyatın davam etdiyi ölkədə, Dövlət iqtisadiyyatın irəliləməsi üçün ən uyğun şərtləri meydana gətirir, bazara da ancaq ictimai mənfəəti baxımından bir lazımlılıq ortaya çıxarsa müdaxilə edir.

İqtisadi sektorlara baxıldığında, İsveçrədə xidmət sektorunun çox məşhur olduğu və iqtisadiyyatın təxminən yüzdə 73’ünü meydana gətirdiyi görülür. Xüsusilə bank, sığortaçılıq, ticarət və turizm ölkə iqtisadiyyatının can damarı. İqtisadiyyatın təxminən yüzdə 23’ünü əhatə edən Sənaye sektoru də, İsveçrənin digər əhəmiyyətli bir sektoru. Ağır sənaye məhsulları yanında, elmi və optik alətlər istehsalı və dərman sənayesi kimi sahələrdə İsveçrə dünya səviyyəsində söz sahibi bir ölkə. İsveçrənin saatlarını, hər işə yarayan məşhur çakılarını, peynirlerini və ləziz çikolatalarını isə dünyada bilməyən yoxdur.

Kənd təsərrüfatı sektoru iqtisadiyyatda yüzdə 4 kimi kiçik bir yer tutur amma, burada da keyfiyyət çox önə çıxır. Xüsusilə süd məhsulları əhəmiyyətli və axtarılan bir qələm.

Hər sektorda istehsalın çox olması, xalqın satın alma gücü çox yüksək olsa da, daxili bazarın yanında xarici bazarlara yönəlmə ehtiyacını da özü ilə gətirmiş. Bu gün, xarici ticarətin gəldiyi nöqtədə, az qala qazanılan hər iki İsveçrə Frank’ından biri yurd xaricindən gəlir.

 Həmişə ilk sıralarda

Dünya İqtisadi Forumunun hər il nəşr etdiyi „Dünyanın ən rəqabət edə bilər ölkələri“ siyahısında İsveçrə həmişə ilk sıralarda. GSYH baxımından Avropa, ABŞ və Yaponiya iqtisadiyyatlarının qarşısında. Adam başına düşən milli gəlir 83’000ABD dolları. AB ortalamasının təxminən 35’000ABD dolları olduğunu xatırladaq. Ölkədə işsizlik nisbəti yalnız yüzdə 2,8. Qadınların iş dünyasındakı yeri də digər ölkələrə görə olduqca yüksək. İşləyən əhalinin yüzdə 24-ü sənayedə, yüzdə 72-si isə xidmət sektorunda çalışır.

İsveçrə iqtisadiyyatı 2015-ci ildə yüzdə 1,9 nisbətində böyümüş. Son illərdə iqtisadi böyüməsində bir az yavaşlama olsa da, İsveçrə Avropanın ən firavan ölkələrindən biri.

Xidmət sektorunun gücü

İsveçrə iqtisadiyyatının təməli xidmət sektoru üzərində yüksəlir. Bu sektordakı başlıca sahələr böyük gəlir gətirən banklar, sığortaçılıq, ticarət və turizmdir. İsveçrə xüsusilə bank və maliyyə sektorlarında güclü bir yerə sahib. Hər 20 çalışanlardan biri bank və sığorta şirkətlərində çalışır.

Ətraflı bankçılıq sistemi ilə tanınan İsveçrədə ümumi 385 bank fəaliyyət göstərir. Bank sistemi, dünyanın hər yerindəki müştəriyə xitab edən və gizlilik prinsipini əsas götürən bir sistem. İzlenen xarici iqtisadi əlaqələr strategiyası nəticəsində İsveçrə bankları ciddi mənfəət əldə edir. UBS AGve Credit Suisse Group bankları, ölkə daxilindəki bankçılığın yarıdan çoxuna hakim. UBS AGdünyanın ən böyük bankı; fərdi bankçılıq əməliyyatlarının yanında investisiya məsləhətçiliyi və qiymətli kağızlar əməliyyatlarında olduqca əhəmiyyətli bir mövqeyə sahib. Ölkənin ikinci böyük bankı Credit Suisse daha çox maliyyə xidmətləri və kredit sahəsində mütəxəssis. Ölkənin iqtisadi siyasəti Federal Hökumət tərəfindən idarə edilsə də, pul siyasətində tək səlahiyyətli orqanı, müstəqil İsveçrə Mərkəzi Bankıdir.

Amma, Xidmət Sektoru deyincə, maliyyə sahəsinə fokuslanıb, turizm mövzusunun İsveçrə üçün əhəmiyyətini də göz ardı etməmək lazımdır. Coğrafi gözəllikləri, mədəni təcrübəsi və gündəlik həyatda təmin etdiyi rahatlığı səbəbiylə bütün il ərzində turist axınına uğrayan İsveçrədə, xeyli inkişaf etmiş vəziyyətdə olan turizm, iqtisadiyyatda çox əhəmiyyətli bir yer tutur. Rəsmi məlumatlara görə 2011-ci ildə turizm gəlirləri, bir əvvəlki ilə görə yüzdə 0,2’lik bir artımla 15,6 milyard CHF (İsveçrə frankı) olmuş. Ölkənin ixrac gəlirlərinin yüzdə 9-unun turizm təşkil edir.

Sənaye və kənd təsərrüfatı

İsveçrədə çox güclü bir Sənaye Sektoru var. Çıxarılan sənaye məhsullarının 90 faizi ixrac edilir. İstehsal istifadə müxtəlif maşınlar, elektrik mühərrikləri, lokomotiv, vaqon, turbin növləri kimi ağır sənaye məhsulları yanında, dərman və kimya sənayesi, həssas ölçü alətləri və saatlar kimi digər üretimleriyle dünyada söz sahibi olan İsveçrənin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətləri arasında ətraf mövzusuna verdiyi əhəmiyyət və Ar -Gə, işlərinə prioritet tanıması var. İstehsal, „İnnovasiya“ adı verilən „yenileşim“ işləri, yalnız İsveçrəni deyil, bütün ölkələri maraqlandırır, çünki bu işlər nəticəsində, ətrafı daha az çirkləndirən, daha iqtisadi çalışan və daha estetik görünən məhsullar əldə etmək mümkün ola bilir.

Xarici Ticarət

İsveçrənin xarici ticarətində Avropa Birliyi çox əhəmiyyətli bir yer tutur. Ölkənin mərkəzi mövqeyi və eyni dili danışan qonşu ölkələrə olan sərhədlərinin təmin etdiyi asanlıq sayəsində, İsveçrənin AB ölkələri ilə olan ticarət həcmi bütün xarici ticarətinin yüzdə 60’ına çatır.

2011-ci ildən etibarən 198 milyarCHF məbləğində ihracatına qarşılıq, 174 milyard CHF məbləğində idxal reallaşdırmış olan İsveçrənin ən böyük xarici ticarət ortağı Almaniya. İhracat’ta ikinci sıranı ABŞ alarkən, ithalatta ikinci sıra İtalya alir.

 

Fuad Agayev

Kazakhstan has no plans to drill on new Caspian Sea fields in 2016


Kazakhstan has no plans to drill on new oil fields in the Caspian Sea in 2016, the press service of the Kazakh ministry of energy told Trend.

“Today, Kazakhstan has no plans to drill on new fields in the Caspian Sea,” the ministry said.

Earlier, Kazakhstan repeatedly stated about its intention to significantly increase oil production and in the future to enter the top ten largest oil producers in the world. The majority of offshore oil deposits of Kazakhstan were being developed long ago, and the peak of their production has already passed.

Kazakhstan relates the issue of further increase of hydrocarbon reserves primarily to the resource potential of its sector of the Caspian Sea. In 2014, Eurasia project was launched, which involves the exploration of deep laying horizons of the Caspian Basin, both on land and at sea, located on the territory of Kazakhstan and Russia.

According to experts, the resource potential of the Caspian region, especially the Caspian Basin, is up to 40 billion tons of oil. Nearly 20 large deposits of hydrocarbons are predicted to exist here. In case of implementation of the Eurasia project, Kazakh hydrocarbon reserves may be doubled.

Currently, a consortium for the project is being created, which is planned to be implemented over three to five years, the issues regarding benefits and preferences for potential investors of the project are being worked out.

In addition, projects on the prospective structures „Kurmangyzy“, „Pearl“, „Zhambyl“, „Satpayev“, „Nursultan“, „Shelly sea“, „Abay“, the fields of the North-Caspian project, etc. are already being implemented in the Kazakh sector of the Caspian Sea.

According to a statistical review of BP, the proven oil reserves amounted to 30 billion barrels in Kazakhstan in early 2015.

In 2014, crude oil production, including gas condensate in Kazakhstan amounted to 80.826 million tons, which is 1.2 percent less than in 2013.

Cəlal Əliyev: bir ölkənin ki, başında Paşayevlər ailəsi durub, ölkənin gələcəyi yoxdur


Akademik Arif Paşayev “İlin mühəndisi” fəxri diplomu və xatirə medalı ilə təltif olunub. Qızı dünən ilin idmançısı adını almışdı. Bəs İlham? Ona ad günündə ilin adı verilmədi? Ayıbdır. Heç olmasa ilin ən bivec lideri adına layiq görülsün.Ölkənin güclü mafioz ailələrindən biri olan “Paşayevlərin” bir nümayəndəsidir,iradəsiz  Azərbaycan prezidentinə tam bu ailə kontrol edir.

Bu sözləri Prezident İlham Əliyevin dogma əmisi Cəlal Əliyev söyləyib.

Paşayev ailəsinin digər üzvləri hökümətdə və elmdə mühüm yerlər tutublar. Mehriban Əliyevanın əmisi Azərbaycanın ABŞ-dakı keçmiş səfiri, Diplomatiya Akademiyasinin rektoru Hafiz Paşayevdir. Fizika və riyaziyyat sahəsində elmi biliyi olmayan amma elmi  dərəcəyə sahib olan  Arif Paşayev Milli Aviasiya Akademiyasının rektorudur. Bacısı Nərgiz Paşayeva Moskva Dövlət Universitetinin Bakı bölməsinin rektoruı, həm də “Nərgiz” adlı moda jurnalının sahibidir. Paşa Bank, Paşa Siğorta, Paşa Construction, Paşa Travel adlı şirkətlər, Lider TV və Nərgiz kosmetika firması da Paşayev ailəsinə məxsusdur.

Ilham Əliyevin əmisi  mərhum akademik  Cəlal Əliyev demişdi: Bir ölkənin ki, başında Paşayevlər ailəsi durub, ölkənin gələcəyi yoxdur.Ilham Əliyevi İlham Paşayev adlandirmişdi.

EAN

Azerbaijan: Wielding a Stick While Searching for Carrots


Authorities in Azerbaijan have managed to contain protests over declining living standards – for now. But with government finances in a precarious state, and the economy rapidly deteriorating, government critics are wondering how long the lid can remain on discontent?

The coastal town of Siyazan, situated roughly 64 miles (103 kilometers) north of the capital, Baku, was the scene of the most intense protests on January 12-13, with 55 arrests being made there.

These days, one can see a police officer standing beneath just about every street light in the center of town, which has roughly 40,000 inhabitants. On the outskirts, a joint military-police post stands barricaded by sandbags, and authorities check every car entering or leaving town.

People congregating near taxi stands or elsewhere in the center tend to disperse at the sight of a policeman. Some town residents are still being arrested. Yet while police can prevent crowds from forming, they are not able to stop people from engaging in impromptu conversations with each other in public spaces about rising prices, joblessness and other sources of economic distress.

Official statistics indicate that Siyazan has an unemployment rate of nearly 74 percent, but many believe that figure under-reports the severity of the situation because not every unemployed person is officially registered. Azerbaijan’s official unemployment and poverty rates stand at about 5 percent.

The government claims that it has poured tens of billions of manats into the regions for development, but many residents in Siyazan, located on a main transportation link to the Russian border, say they have not seen the effects of government spending.

Twenty-five-year-old Siyazan resident Mahir Huseynov claims he has not been able to find a job since finishing high school. “We were there to tell [officials] about our problems,” Huseynov said, referring to the mid-January protests. “But the police detained us immediately. The police threw tear gas into crowds they couldn’t arrest.”

Some protestors were detained in the streets, while others were taken by force from their homes, locals say. “Police check social media and news sites in order to find the protestors they missed seizing in the demonstration [on January 13],” alleged one town resident, who declined to be named or photographed.

“There was a masked guy who asked me what I’m doing there. I told him I can’t earn a living, and now prices are getting higher and higher,” recounted the individual. “I could hardly finish my sentence; they took me into a police car. There were photos of protestors taken from the media hanging on the wall inside the police station. The police said they are going to find them and bring them to prison.”

In a joint statement on January 13, the Interior Ministry and General Prosecutor’s Office alleged that Siyazan protesters had “grossly” violated “public order, disobeyed the legitimate demands of the government’s representatives and committed illegal actions.”

Riot police and Interior Ministry troops used tear gas and rubber bullets to disperse the protesters. “On that day, none of the doctors went home,” commented one local schoolteacher, who spoke on condition of anonymity to avoid losing her job. “Some of them were taken to the police station; some were at the hospital to help people. A lot of people suffered from [tear-] gas poisoning.”

Representatives of the Siyazan municipal government declined to answer questions about the protests. “We can’t talk to the media without permission from the top,” a government employee said.

Officials in Baku have blamed the opposition Popular Front Party of Azerbaijan and Musavat Party for organizing the mid-January demonstrations. Initially, some officials also made vague references to “religious radicals,” but authorities have not elaborated on the supposed radical connection in recent days.

In Siyazan, police detained local Musavat chairperson, Fakhraddin Abbas, and a senior party advisor, Mardan Mekhmu. The two were released after being warned not to leave the country, news agencies report.

While strong-arm tactics can probably succeed in keeping the protest mood in check over the short term, the government’s ability to ensure stability over the longer term will likely come down to the economic responses it can offer.

Officials’ room for maneuver has been greatly restricted by the precipitous decline of energy prices. Azerbaijan has long been dependent on the profits generated by energy exports. But now – with Brent crude, the international benchmark, standing at just under $29 per barrel on January 19, the government is no longer capable of throwing money at social problems to make them go away.

In a sign that President Ilham Aliyev’s administration is concerned about the future, the country’s rubberstamp parliament on January 19 imposed a 20-percent tax on certain foreign-currency outflows, granted a seven-year exemption from customs duties for investors in “priority” sectors and an income-tax exemption for personal savings accounts.

In addition, Aliyev decreed a 10 percent increase in pensions and some state-funded salaries, including for the police, effective February 1. He also called for greater attention to social-welfare issues. Other officials have indicated the 2016 state budget will need revision.

The Central Bank also may allow certain dollar-denominated loans to be paid off at the more favorable, pre-devaluation rate of 1.05 manats per US dollar — a 55 percent difference from the current exchange rate — news agencies reported.

While such moves could buy authorities some time, the question remains whether the government has the money to meet its new commitments.

Aliyev seems sure that the government has sufficient resources. “Azerbaijan can easily cope with the difficulties [of lower oil prices] if the instructions given … are followed,” the president asserted.

The source of much of the government’s revenues, the State Oil Company of the Republic of Azerbaijan, does not appear as optimistic as the president. On January 18, company representatives gave investors eight days to redeem $500 million in corporate Eurobonds set to mature next year.

Opposition leader Ali Kerimli, head of the Popular Front Party of Azerbaijan, contends that the government’s response is inadequate.

“A six dollar [10 manat] increase in pensions, [and] renaming the Ministry of Economy are not reforms,” he wrote on his official Facebook page. (Aliyev on January 16 ordered that the Ministry of Economy and Industry be called the Ministry of Economy). “They are not serous steps.”

In Siyazan, an elderly man waiting in line at an ATM said a pension increase would do little for him. With a wife, two sons, a daughter-in-law and grandson to support, “[t]his pension of 174 manats [$111] is not enough even for five days’ food.”

“What should I pay for with this money? Electricity? Gas? Water? Medicine? Or food? It has become impossible to survive in Siyazan,” the man said.

Editor’s note: 
Durna Safarova and Islam Shikhali are freelance reporters who specialize in writing about developments in Azerbaijan.
 

Xədicə İsmayıl sənədlərlə tanış ola bilmir


xad

Həbsxana rəhbərliyi sənədlərin ingilis dilində olduğunu əsas gətirərək, jurnalistə çatdırılmasına imkan vermir

Araşdırmaçı jurnalist, AzadlıqRadiosunun əməkdaşıXədicə İsmayılın həbsilə bağlı bir neçə şikayət hazırda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icraatındadır.

Bu şikayətlərdən biri üzrə kommunikasiya başa çatıb, digərlərilə bağlı yazışmalar davam edir. Amma Xədicə İsmayıl Avropa Məhkəməsinə göndərilmiş şikayətlərə dair materiallarla tanış ola bilmir.

Jurnalistin vəkili Yalçın İmanov AzadlıqRadiosuna bildirib ki, 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi sənədlərin ingilis dilində olduğunu əsas gətirərək, jurnalistə çatdırılmasına imkan vermir.

Müdafiəçinin sözlərinə görə, cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi sənədlərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilib notarial qaydada təsdiqlənəndən sonra jurnalistə verilə biləcəyini deyib.

“NİYƏ TƏRCÜMƏYƏ ƏLAVƏ XƏRC ÇƏKİLMƏLİDİR?”

Müdafiəçi qeyd edib ki, yaranmış problemlə əlaqədar yanvarın 25-də Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə rəsmi məktub göndərilib.

 

„Bu qadağa tamamilə qanunsuz və əsassız olmaqla, həm də çox ciddi qanun pozuntusudur. Bununla, faktiki, Xədicə İsmayılın müdafiə hüququ pozulur. Əgər Xədicə İsmayıl özü ingilis dilini bilirsə, niyə tərcüməyə əlavə xərc çəkilməlidir? Digər tərəfdən, biz Avropa Məhkəməsinin sorğularına, hökumətin bizim şikayətlərimizlə bağlı arqumentlərinə cavab verməliyik. Bu məsələlər də mütləq Xədicə İsmayılın özü ilə müzakirə olunmalıdır. Penitensiar Xidmət rəhbərliyi bu qanunsuzluğu aradan qaldırmasa, o halda, Avropa Məhkəməsilə yazışmalarda bunun da müdafiə hüququnun pozuntusu kimi tanınmasını istəyəcəyik“, – deyə Yalçın İmanov bildirib.

Penitensiar Xidmətdən məsələyə şərh almaq hələlik mümkün olmayıb.

Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. Jurnalist vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq kimi ittihamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Lakin o, ittihamları qəbul etmir və korrupsiya araşdırmalarına görə həbs olunduğunu bildirir. „Amnesty İnternational“ beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Xədicə İsmayılı „vicdan məhbusu“ elan edib.

Avropa Şurası Xədicənin hakimiyyətə qarşı iddiasını dəstəklədi


Xədicə İsmayıl

Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muiznieks təhqiqatçı-jurnalist Xədicə İsmayılovanın işi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə xüsusi müdaxilə vəsatəti ilə müraciət edib.

Bu vəsatət jurnalistin Azərbaycan Respublikasına qarşı iddiasına baxmalı olan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən nəzərdən keçiriləcək.

İnsan haqları komissarı öz səlahiyyət mandatına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında insan haqlarının vəziyyəti və bu vəziyyətin İsmayılovanının işi ilə bağlığına dair məlumat verib və jurnalistinAzərbaycana qarşı iddiası üzrə məsələyə dair vəsatətlə müdaxilə etmək qərarına gəldiyini bildirib.

Avropa Şurasının insan haqları komissarı vəsatət məktubunda bildirir ki, jurnalist Xədicə İsmayılovanın işi Azərbaycanda repressiyalara məruz qalmış başqa insan haqları müdafiəçilərinin işindən mahiyyətcə fərqlənmir.

Azərbaycan “fenomeni”

İnsan haqları komissarının məktubunda insan haqları müdafiəçilərinə, müstəqil jurnalistlərə və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı hücumlar ayrı-ayrı epizodlar üzrə geniş təsvir olunur.

Məktubda Azərbaycanda insan haqları fəalları üzərinə son iki ildə xüsusilə şiddətlənmiş hücumun ciddi narahatlıq doğurduğu bildirilir və bu hal “fenomen” adlandırılır.

İnsan haqları komissarı yazır ki, bu vəziyyətlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə onun özü və digər Avropa strukturları tərəfindən dəfələrlə edilmiş çağırışlar qulaqardına vurulur və Azərbaycan hökuməti insan haqları fəallarının və müstəqil jurnalistlərin həbslərinin və məhkum edilməsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmadığını iddia edir.

Komissar Azərbaycanın insan haqlarına dair öhdəliklərinə əməl etmədiyini birmənalı şəkildə bəyan edib.

Cəsarətin bahası

Məktubda deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair Avropanın müxtəlif srtrukturları tərəfindən bəyanatlar və sənədlər qəbul edilsə də, problemlər həll edilməmiş qalır.

Vəsatətdə bildirilir ki, Azərbaycanda qanunlar ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir və QHT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilyə edilmiş dəyişikliklərin qüsurluluğu ilə insan haqları fəallarının həbsləri arasında əlaqə mövcuddur.

İnsan haqları komissarı inandığını bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hökumət korrupsiyalarını və insan haqları pozuntularını ifşa etdiyinə görə jurnalist Xədicə İsmayılovadan qisas alır.

O xatırladır ki, jurnalist fəaliyyətindən əlavə İsmayılova həm də Avropa Şurası insan haqları qurumlarının fəal partnyorlarındandır və məhbus edilməsi ilə bu “cəsarətli işinin bahasını ödəyir”.

Komissar hesab edir ki, İsmayılovaya qarşı irəli sürülmüş ittihamlar ədalətsizdir və onu susdurmaq məqsədi güdür.

Komissara da çətindir

Komissar qeyd edir ki, Xədicə İsmayılova jurnalist fəaliyyətinə görə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb.

Məktubda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqları müdafiəçilərinin üzərinə hücumlar etməklə, nəinki özünün beynəlxalq öhdəliklərini, eyni zamanda qanunun aliliyi prinsipini pozub.

Sənəddə deyilir ki. Azərbaycanda yaranmış vəziyyət bir komissar kimi onun da fəaliyyətini çətinləşdirib.

Komissar Azərbaycan hakimlərini apardıqları işlərdə İnsan Haqları Konvensiyasını rəhbər tutmağa çağırır.

İnsan haqları komissarı bu qənaətdə olduğunu bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinintəqibinə son qoyulmalı və bu sahədə fəaliyyətlərinə görə həbs edilənlərin hamısı azadlığa buraxılamlıdır.

Bloqer Fuad Agayevin  avtomobilinin Haciqabul Polis saxlanıldığı bildirilir


Bu gün səhər saatlarında , Fuad Agayevin idarə etdiyi  90-kx-701 dövlət nömrə nişanlı xidməti avtomobili  Haciqabul Rayon Polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq polis şöbəsinə aparılıb. Bloqerin avtomobilinin işıqforun qırmızı işğında keçdiyi üçün saxlanıldığı bildirilir.

Ama bloqer bunu 17-01-2016 tarixdə  Tərəf.info qəzetində  yayinladigi Hacıqabul DYP rəisi Xanmusa Xalıqovu “Karasu” Əməliyyat şirkəti ilə nə bağlayır adli məqalə olub.

Download

Bloqerin sözlərinə görə onun arabasi Şirvan da yaşadığı evin qarşısında polis evakuatoruna qoyularaq aparılıb

Bloqerin sözlərinə görə o polis şöbəsinə təhqir olunub arabasi 5 sutka əlindən alınıb

Son məlumatlara görə, avtomobil hal-hazırda  Haciqabul Rayon Polis şöbəsinin cərimə meydançasındadır.

EAN

Ayrılan milyonlar və ya fövqəladə sınaqdan çıxa bilməyən FHN


“Günəşli” yatağındakı yanğıından ayyarımdan çox vaxt keçir. Dekabrın 4-də baş verən güclü qasırğa10-cu dərin dəniz özülündə qaz xəttini sıradan çıxardı, nəticədə yanğın baş verdi. Rəsmi məlumatlara görə, hadisə zamanı 32 nəfər xilas edildi, 7 nəfər həlak oldu, 23 nəfər itkin düşdü. Bu, 2015 ci il ərzində baş verən ikinci böyük yanğın idi.

Ondan öncə mayda Azadlıq prospekti, 200/36 ünvanında yerləşən binada baş verən yanğın nəticəsində 15 nəfər dünyasını dəyişdi, 60-dan çox şəxs müxtəlif dərəcəli xəsarətlər aldı. Hər iki hadisədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) işi mətbuatda və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusu oldu və tənqid edildi. Ayrıca məsələ həm də 40 gün ötməsinə baxmayaraq, “Günəşli” yatağında yanğının söndürülə bilməməsi ilə bağlıdır. FHN-in mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, “Günəşli” yatağındakı 10 saylı dərin dəniz özülündə baş vermiş qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər davam edir. Bildirilir ki, nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin “Vixr-5” və “Vixr-8” yanğınsöndürmə gəmiləri özüldəki yanğının söndürülməsi, aidiyyəti qurumlarının qüvvələri isə itkin düşənlərin axtarış işlərini fasiləsiz olaraq davam etdirir. Amma sonunda yenə də yanğının söndürülməsi üçün Amerikadan mütəxəssis gətirildiyi də bildirilir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 10 ilə yaxındır yaradılıb. Nazirliyin ardıcıl kecirdiyi təlimlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlər verilir. Amma ötən il baş verən yanğınlar təlimlərin yetərli olmadığını göstərdi. Söhbət sadə xilasedicilərin işindən yox, ümumilikdə kompleks xilasetmə işlərinin yetərsizliyindən gedir. Təkcə keçən 6 ildə 4 böyük hadisə – Kür daşqınları, Zaqatala-Balakən bölgəsində zəlzələ, 2015-ci ilin mayında yanan bina və “Günəşli” özülündə yanğın.

Bu hadisələrin ən çox yaratdığı qalmaqallarla bu araşdırmada ortaya çıxan rəqəmləri müqayisə etmək mümkündü.

Öncə bu suala cavab axtaraq: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saxlanması ölkə büdcəsinə hansı məbləğə başa gəlir?

Büdcə

Büdcədən FHN-ə ayrılan pulların təyinatı müxtəlifdir. O rəqəmləri cəmləyib, son 8 il üzrə ümumiləşdirilmiş rəqəmləri təqdim edək. Nazirliyin yaradılmasından sonra büdcədən ilk ayrılma 112 milyon 536 min 247 manat olub.

Son 5 il ərzində ən çox ayırmalar 2015-ci ildə olub, təxminən 175 milyondan bir qədər artıq. Ümumən 8 ildə isə büdcədən FHN üçün təxminən 8 ilə 2 milyard 39 milyon 688 min 917 manatdan çox pul ayrılıb. İllər üzrə ayrılan vəsaitlə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiz:

Təbii fəlakətlərə ayrılan milyonlar və məhkəmələrdə bitən FHN-vətəndaş qarşıdurmaları

Əslində illər üzrə büdcəya baxanda aydın olur ki, hər il büdcədən nazirliyin inzibati və digər xərclərinə ayrılan məbləğdən əlavə, ölkədə baş vermiş təbii fəlakətin və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər üçün də ayırmalar nəzərdə tutulub. Hətta 2013-cü ildə bu məbləğ 140 milyon manat olub.

2012-ci il, mayın 7-də res­pub­li­kanın şi­mal-qərb böl­gə­sin­də baş ver­miş zəl­zə­lə nə­ti­cə­sin­də Za­qa­ta­la, Ba­la­kən və Qax ra­yon­la­rın­da ya­şa­yış ev­lə­ri­nə, so­sial və inf­rast­ruk­tur ob­yekt­lə­ri­nə cid­di zi­yan dəy­di.
Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin tap­şı­rı­ğı­na əsa­sən, zəl­zə­lə­nin nə­ti­cə­lə­ri­nin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə dəy­miş zi­ya­nın müəy­yən­ləş­di­ril­mə­si və ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı ilə əla­qə­dar Fövqəladə Hallar Nazirliyində ko­mis­si­ya­lar ya­ra­dıl­dı və mü­va­fiq təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ril­di. Contact.az saytının yaydığı məlumata görə, İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, Nazirlər Kabinetinin 8 may 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ilkin olaraq Ehtiyat Fondundan 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Sonra əlavə olaraq ölkə ərazisində baş vermiş fövqəladə halların aradan qaldırılması üçün 2012-ci il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat və Nazirlər Kabinetinin 24 oktyabr 2012-ci ildəki sərəncamı ilə 100 milyon manat vəsait ayrılıb.” (Mənbə)

Yazıda eyni zamanda xüsusi qeyd olunur ki, ilk günlər FHN xilasedici funksiyalar daşıyan təşkilat kimi hərəkət edərək, 10 min ailəni çadır, ərzaq və digər yardımla təmin edirdisə, sonradan vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdi. Operativlik bəhanəsi ilə yüksək vəzifəli məmurlara yaxın inşaat şirkətləri tendersiz seçildi. İşlərə az ixtisaslı ucuz işçi qüvvəsi cəlb edildi. Əmək müqavilələri bağlanmadı, əmək haqqı isə müvafiq rəsmiləşdirmə olmadan ödənilir, fəhlələr mənzil və yeməklə təmin edilmir. İnşaatla bağlı sənədlər şəffaf deyil. Bu fonda inşaatçıların etiraz və intihar halları qeydə alınıb. „Kür daşqını zonasında da olduğu kimi, bir kvadrat metr mənzilin qiyməti ən az iki dəfə artırılaraq, 600 manat və daha çox göstərilib ki, bu da açıq-aşkar vəsaitlərin mənimsənildiyini göstərir. Bu, “AZ Dizayn İnşaat” şirkətinin Bakıda təklif etdiyi qiymətlərlə müqayisədə görünür. Bu şirkət hər kv. metri 335 manatdan sanitar qovşağı və mərkəzi isitmə sistemi olan evlər tikməyi təklif edir. FHN-in tikdiyi evlərdə isə sanitar qovşaq və mərkəzi isitmə sistemi yoxdur. Kür daşqını zonasında da eyni vəziyyət müşahidə olunurdu, burada rəsmi ekspertiza FHN-in inşaat təşkilatlarının qiymətləri hədsiz artırdığını müəyyən edib. Lakin Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq nəzdində Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası sui-istifadə və milyonlarca vəsaitin mənimsənilməsi faktlarını görmür“.

Halbuki fəlakətin və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər üçün 2013-cü ildə dövlət büdcəsində ayrılan vəsaitin öncəki illərdən 10 dəfə çox olması bu bölgədə zərərçəkənlərə yardım üçün nəzərdə tutulmuşdu. Son 8 il üzrə isə ölkədə baş vermiş təbii fəlakətin və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan ümumi məbləğ təxminən 1 milyard 98 milyon manat həcmindədir. Bu ayırmalarla aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiz. (mənbə:budget.az)

2010-cu ilin yazında Kür-Araz daşqınları zamanı da FHN -in fəaliyyətində problemlər qeydə alınmışdı, qurumun vətəndaşlarla məhkəmə prosesləri Avropa Məhkəməsinə qədər uzanıb.

Dövlət Proqramından kənarda qalan sakinlərdən 119-u FHN-ə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb: „2010- cu ildə baş vermiş Kür-Araz daşqınlarının fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı dövlət büdcəsindən 420 milyon manat vəsait ayrılıb. Təmir, bərpa və tikinti işlərinin aparılması, zərərçəkənlərə müvafiq kompensasiyaların verilməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb. Vəsaitlərin xərclənməsində korrupsiya, ayrı-seçkilik, məmur özbaşınalığı və s. kimi ciddi qanun pozuntuları qeydə alınıb. İddiaçıların hüquqlarını “Kür” Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahı qoruyur. (Mənbə)

Tenderlər

Tender.gov.az saytına əsasən nazirlik bu məbləğlərdən sadəcə 20 milyona yaxın bir hissəsini tenderlərə sərf edib. Nəzərə alın ki, tenderlər barədə məlumatı sadəcə 2015-ci ilin birinci yarısına qədər əldə edə bilmişik. Onun da təxminən 6 milyon manatı Maddi Texniki Təhcizat İdarəsinin, təxminən 1 milyondan çox vəasit də Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsi və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin tenderləri üçün sərf olunub. 20 miyondan qalan məbləğ dəftərxana materialları, təmir-tikinti kimi digər işlərə sərf olunub. Təəssüf ki, nazirlik xilasediclilər üçün və bu istiqamətdə alınan qurğular və texnika barədə sadəcə ümumi məlumat verir, onların məbləğləri barədə sayta informaisya yerləşdirmir. Yəni bu istiqamətə yönəldilən vəsaitlərin xərclənməsi şəffaf deyil.

Mənbə: tender.gov.az

Əslində hər iki yanğından sonra istintaq qrupu həm də FHN nin yetərlilik və zamanında yetişmək məsələsini də araşdırmalıydı. Məsələn, 2015-ci ilin mayında yanan binada yuxarı mərtəbələrə su vurulması problemi vardı, sonra əlaqədar orqanlar bunun üçün zəruri texnikanın olmamasını bildirmişdilər. Halbuki 2009-cu ildə Prezident üçün təşkil olunan sərgidə, FHN öz texnikasını nümayiş etdirərkən hər iki yanğının söndürülməsindən ötrü zəruri olan texnika da nümayiş olunurdu.

Ekspert rəyi

Ümumiyyətlə, nazirlikdən verilən məlumatlarda bir neçə dəfə bildirilib ki, hava şəraitinin pis olması “Günəşli” yatağındakı yanğını söndürməyə mane olur. “Dövlət büdcəsinə 4 milyarda yaxın manata başa gələn (sadəcə müəyyən etdiyimiz məbləğlərə əsasən. FHN hər il dövlət investisiya qoyuluşu üzrə də vəsait alır) nazirlik hava şəraitinin ümidinə qalacaqdısa, onu saxlamağa ehtiyac varmı“ sualına iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavab verir: „Azərbaycanda büdcədən ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənməməsi həmişə bu nazirliyin işində də özünü büruzə verib. Əsas məsələ hesabatlılığın olmamasıdır ki, bu da iqtisadi problemdən çox, siyasi problem, idarəetmə qüsurudur. Vəsaitlərin xərclənməsi hesabatlı olmalı, şəffaf aparılmalıdır, bu, olmadıqda problemlər də yaranır. Məsələn, qonşu Gürcüstanda oxşar struktura ayrılan vəsait bizdən 10 dəfəyə qədər azdır, amma fövqəladə hadisələr zamanı fəaliyyətin effektivliyi daha yüksəkdir, çünki parlament və cəmiyyət qarşısında hesabatlılıq var.

Ekspert hesab edir ki, vəsaitlər məqsədyönlü istifadə olunmayıb:

Ayrılan vəsaitin məqsədyönlü istifadəsi, öncədən müəyyən olunmuş indikatorlara görə ölçülməlidir. FHN-nin belə indikatorları yoxdur. Son illərdə ölkədə dəfələrlə təbii və texnogen fəlakətlər olub, həmin hadisələr zamanı insan təlafatlarının çox olması, vaxtında və effiktiv müdaxilələrin olmaması onu deməyə əsas verir ki, nazirliyin işi qənaətbəxş deyil”.

İkinci əsas məsələdə FHN-in fəaliyyəti nə qədər effektlidir? Məsələn, “Günəşli” yatağında təhlükəsizlik tədbirlərinə tam əməl olunurdumu? Ölkədə yanğın təhlükəsizliyi sisteminin tamlığına nəzarəti FHN edir, bütün ölkədə, o sıradan sənayedə. Necə olur ki, nazirlik dükana girib siqnalizasiya, yanğınsöndürən balonun olub-olmamasını yoxlayır, neft-qaz çıxarılan yerdə isə təhlükəsizlik tədbirləri tam yerinə yetirilmir? Mülki-müdafiə sistemi başqa ölkələrdə necə təşkil olunur? Bu sualları hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cavablandırıb:

„Əgər bu gün güc strukturları arasında ən böyük ixtisarlar aparılmalı qurum varsa, bu, əlbəttə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, desəm, yanılmaram. Dövlət büdcəsindən müdafiə və təhlükəsizliyə ayrılan milyonlarla maliyyə vəsaitinin əhəmiyyətli hissəsini bu qurum sadəcə göyə sovurur. Burada olan generalların sayı və onların hər ay dövlətdən aldıqları məvaciblərlə Azərbaycanın ucqar rayonlarından bəzilərini ay ərzində maliyyələşdirmək olar. Sadəcə bəzi bəlli vəzifəli şəxslər zamanında imkanlardan istifadə edərək, ştatları şişirdərək, FHN haqqında monstr bir dövlət qurumu obrazı yaratmağa nail oldular və çox təəssüflər olsun ki, bu acınacaqlı mənzərə bu gün də davam edir. Amma gəlin bu qurumun üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməsinə ədalətlə diqqət yetirək. Elə sonuncu “Günəşli” yatağında baş vermiş çoxsaylı insan itkisi ilə bağlı qurumun Xüsusi Riskli Xidmətinin ortaya qoyduğu nəticə sadəcə utandırıcıdır. Mən əsla o qurumda çalışan və vəzifə borcunu vicdanla yerinə yetirən oğulların işinə kölgə salmaq istəmirəm. Amma nazirliyin cavan, hələ bığ yeri düz-əməlli tərləməmiş general rütbəli şəxsinin faciənin üstündən bir neçə gün keçdikdən sonra televiziya ekranlarına çıxaraq az qala sevincək şəkildə özlərinin qəhrəmanlıqlarından danışmasını yada salmaq kifayətdir ki, bu qurumun dövlət büdcəsini necə göyə sovurduğunun canlı şahidi olasan”.

Hərbi ekspert hesab edir ki, bu qurumda ixtisarlar aparılmalıdır: “Hadisə baş verəndən 10 saat sonra qəza yerinə yetişən qurumun nəyi Xüsusi Riskli Xidmət adlanır, mən şəxsən bunu hələ də anlaya bilməmişəm. Amma buradakı generalların sayı durmadan artır. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən uzun illər sonra FHN yaradılıb. Məgər bu qurum yaranmamışdan əvvəl ölkəmizdə işlər getmirdi ki, bu böyda nəhəng bir nazirliyi yaratmaqla dövlət büdcəsinin xeyli hissəsini hər ilfaktiki dağıdırlar? Ötən il dövlət başçısı bu qurumun Material Ehtiyatları Agentliyinin tərkibində bəzi ixtisarların aparılması haqqında sənəd imzaladı. Hesab edirəm ki, bu proses davam etdirilməli və FHN əməlli-başlı „qaydaya salınmalıdır“. Şəxsi heyətin sayının azaldılması yolu ilə dövlət büdcəsinə külli miqdarda qənaət etmiş olarıq. Hesab edirəm ki, FHN ilə bağlı lazım olan addımı mütləq atmalıdırlar. Bu nazirliyin mərkəzi aparatının rəhbər şəxslərinin, hətta idarə və şöbə rəislərinin istifadə etdikləri xidməti maşınların sayı və qiyməti adamı heyrətə gətiməyə bilməz. Ən sonda, Binəqədi rayonunda məlum yanğın hadisəsində həyatını itirmiş 15 nəfərdən çox vətəndaşımızın da ölümünü mən bu qurumun vicdanına yazmaq istərdim. Çünki bu qurumun vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətsizliyi və vəzifə borclarına səhlənkar yanaşmalarının acınacaqlı sonluğu idi ki, biz bu qədərə günahsız insanımızı itirdik. Yeri gəlmişkən, bu qurumun fəaliyyətsizliyi nəticəsində ölkə başçısının o təhlükəli bina üzlükləri ilə bağlı göstərişləri Gəncə şəhərində hələ də yerinə yetirilməyib. Nədi, hörmətli FHN naziri Kəmalləddin Heydərovun tabeçiliyində olanlar gözləyirlər ki, mütləq bir faciə, yanğın olsun, ondan sonra binaların üzünə çəkilmiş o „bombalar“ yığışdırılsın? Bir sözlə, demək istəyirəm ki, keçmiş postsovet respublikaları içərisində Azərbaycanda FHN ən şişirdilmiş, həm ştat vahidlərinə, həm də mənasız maliyyə xərclərinə sahib olan dövlət qurumudur”.

Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə hesab edir ki, baş verən faciələrə düzgün siyasi qiymət verilməyib:

“Artıq 2016-cı ildir. Siz deyin, 19 may hadisəsinə görə kim məsuliyyətə cəlb olundu? Hamı bilir ki, yanğına davamsız üzlükləri kimsə gətirib çəkə bilməzdi binalara. Bunun arxasında böyük güclər var. Korrupsioner, monopolist dairələr var. Hamısı məsuliyyətdən kənarda qaldı. Və 19 may hadisəsinə düzgün siyasi qiymət verilmədiyi üçün dənizdəki hadisə baş verdi. Şübhəsiz ki, bu, təbii fəlakətdir. Amma hökumətin təbii fəlakətə qarşı tədbirləri olmalıdır. Necə olur ki, Neft Daşlarında işləyən bir nəfər də xarici vətəndaş ziyan çəkmir? Ziyan çəkən ancaq Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu, bilavasitə hökumətin səhlənkarlığının, bacarıqsızlığının, Azərbaycan vətəndaşlarına etinasız münasibətinin nəticəsidir”.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanlanan suallar

Araşdırma aparılarkən FHN-nə də müəyyən suallar ünvanlandı. Ancaq nazirlikdən sorğuya hələ cavab verilməyib. Biz həmin sualları dərc edirik. Əgər nazirlik bu sualları nə zamansa cavablandırsa, onu da dərc etməyə hazırıq:

1. Zaqatala-Balakən zəlzələsi və Kür daşqınları üçün xərclənən vəsaitdən əlavə, təbii fəlakətlərə görə ayrılan məbləğlər hara xərclənib, şəffaflığı təmin olunubmu?

2. FHN-ə ayrılan pullarla bağlı dövlət audit yoxlaması aparılıbmı? Aparılıbsa, nəticəsi?

3.Təbii fəlakət bölgələrindəki işlər barədə Milli Məclisə hesabat verilirmi? Verilibsə, qənaətbəxş hesab olunubmu (tarixlər)?

4.FHN-də vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməyə görə kimlərsə cəzalanıbmı?

5.FHN ekstremal hallarla bağlı planları barədə ictimaiyyətə açıqlama verirmi?

6. Türkiyədəki zəlzələdə göstərdikləri işlər niyə burda da nümayiş olunmur?

7. “Günəşli” özülündəki yanğın və eləcə də 19 may 2015-ci ildə baş verən hadisə zamanı gecikməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan olubmu?

8. Yuxarıda qeyd olunan hər iki yanğında texnika problemi yaşandı. Bu texnikaların təminatında hansı əngəllər var?

9. Baş Prokurorluq bugünə qədər olan təbii fəlakətlər zamanı FHN-in işi ilə bağlı hər hansı araşdırma aparıbmı? FHN belə bir istintaqa cəlb olunubmu?

Azerbaijan Blames Protests on Everything but Economy


They blame the opposition. Or “religious radicals.” Or even poachers. But whatever they do, even as oil prices dip to record lows, officials in energy-rich Azerbaijan are not blaming a recent string of regional protests on the economy.

Azerbaijani police on January 14 reported making 55 arrests connected to protests over the last two days in towns to the north, south and east of the capital, Baku.

Protesters in Siyazan, a town 115 kilometers north of Baku, clashed with riot police equipped with tear gas and rubber bullets. The Kavkazsky Uzel news service reported that some 300-400 residents rallied in front of Siyazan’s town hall on January 12 and 13 against continued inflation and a massive recent depreciation of the manat, the national currency. The Azerbaijani service of RFE/RL carried footage of what appeared to be military trucks entering Siyazan.

In the opposite corner of the country, protesters on January 12 blocked a highway in the town of Liman, about 215 kilometers south of Baku. Regional officials met the demonstrators to hear their concerns over growing consumer prices and a ban on cash-sales of tobacco and alcohol (since “temporarily” lifted).

Official suspicion for the disruptions has fallen on alleged activists from the opposition Popular Front of Azerbaijan and Musavat Parties — one young Popular Front activist, Turan Ibrahim, has been arrested for seven days — as well as “various radical and religious extremist forces.”

Details have not emerged about the so-called “extremist forces” suspected in stirring up the demonstrations, but police have announced that they caught two groups of 19 people supposedly bent on setting up a sharia government by force.

A few days earlier, citing an alleged coup plot backed by an anonymous foreign power, riot police had cracked down on protests in the heavily religious, economically squeezed town of Nardaran, northeast of Baku.

Some officials, though, have other suspects in mind for the displays of street anger. The environment ministry blamed protests in the Neftchala region, 175 kilometers to the south of Baku, on “poachers“ of fish. One ministry official speculated darkly that “forces behind the poachers” organized a demonstration which blocked a main road for two hours, Contact.az reported

While the demonstrations in Siyazan, Lankaran, Fizuli, Ajabedi and Agsu appear to have abated, officials so far seem to be addressing piecemeal the larger question of how to resolve the economic problems that sparked participants’ anger.

As oil prices tanked to under $30 per barrel, the Central Bank on January 14 closed banks’ retail foreign-exchange bureaux. To support the manat, the State Oil Fund will fork over $200 million to the country’s banks via auction.

In a throwback to Soviet practices, local political bosses in one region met on Thursday with businesspeople to emphasize President Ilham Aliyev’s ban on “artificially high” food prices. Elsewhere, the director of a bread-factory’s store has been arrested.

This is not the first time that protests have led to claims of conspiracies. In 2013, officials blamed unrest in the provincial town of Ismayilli over economic complaints and local-government abuses on unnamed “foreign powers.”  Names were never supplied, but long-term jail sentences for two opposition-leaders charged with allegedly stirring up locals were.

Various international critics continue to condemn such tactics, but the Azerbaijani government is not particularly concerned.  It has a lot riding on maintaining stability.

Until oil prices began to slide, Azerbaijan had been on а fast economic-growth track and lavish spending spree. The economic success, however unequally distributed, was seen as a key factor in the longtime hold on power by President Ilham Aliyev and his entourage.

They don’t intend to let that hold weaken now.

İcra başçısı nümayəndəsinin həbs edilməsinin səbəbi açıqlanıb


 

Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci (qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb

Yanvarın 14-də hüquq mühafizə orqanlarına daxil omuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş birgə əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Füzuli şəhəri inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsi vəzifəsində işləyən Şakir Hacıyevin paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yaşadığı mənzildə axtarış aparılarkən istintaqa məlum olmayan mənbədən qanunsuz olaraq əldə edilərək saxlanılmış odlu silah hesab edilən 1 ədəd “Makarov” tipli tapança və həmin silaha aid içərisində 5 ədəd 9 mm kalibrli patronlar olan sandıqça aşkar edilərək götürülüb.

Bu barədə “Report”a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Faktla bağlı şəhər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci (qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanmış və istintaqın aparılması Bakı Şəhər Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib.

Qeyd olunan cinayətin Şakir Hacıyev tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr olduğundan, o, tutularaq istintaqa cəlb olunub və barəsində Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hazırda iş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.